Lotteriet

Lotteriet 2023

Vecka 47  VINNARE Nummer 03 Grattis Peter Bengtsson.

 

 

 

Bankgironummer: 5586-1363


Betalperiod 2023

100kr/Lott och medlemsavgift 1000kr/år:


  31 Januari 

  31  Mars        

  30  Juni                 + 500kr

  31  Oktober         + 500kr

  31 December



Årets vinnare, vecka för vecka:

V.01 nr.  68  Sjöblom

V.15 nr.   10  Måsse

V.29 nr.   61   Arvid

V.43 nr.   59  Zwetta

V.02 nr.  70  Ståke

V.16 nr.   33  Anders G-son

V.30 nr    79  Ståke

V.44 nr.   20   Ståke

V.03 nr.  88  Magnus

V.17 nr.   34  Ola

V.31 nr.    42   Benka

V.45 nr.   09   Klasse

V.04 nr.  88  Magnus

V.18 nr.   41  Mikon

V.32 nr.    80  Håta

V.46 nr.   95   Zwetta

V.05 nr.  78  Ohlin

V.19 nr.   98  Klasse  

V.33 nr.    99  Håkan C

V.47 nr.   03   Bengtsson

V.06 nr.  23  Håta

V.20 nr.   42  Benka

V.34 nr.    84  Ubbe

V.48 nr.  

V.07 nr.  86  Arvid

V.21 nr.    62  Sjöblom

V.35 nr.    27  Tomas M

V.49 nr. 

V.08 nr.  42  Benka

V.22 nr.    97  Sälen

V.36 nr.    77  Ubbe

V.50 nr. 

V.09 nr.  09  Klasse

V.23 nr.    19  Basse

V.37 nr.    21   Håta

V.51 nr. 

V.10 nr.  75  Sälen

V.24 nr.    60  Mikon

V.38 nr.    84  Ubbe

V.52 nr. 

V.11 nr.   83  Zwetta

V.25 nr.    57  Agermo

V.39 nr.    91  Bengtsson

V.12 nr.   79  Ståke

V.26 nr.    35  Bengtsson

V.40 nr.    76  Ola


V.13 nr.   97  Sälen

V.27 nr.    39  Tomas M

V.41 nr.     24  Lelle Ö


V.14 nr.   96  Mikon

V.28 nr.    62  Sjöblom

V.42 nr.     20  Ståke