Lotteriet

Lotteriet 2024

Vecka 19  VINNARE Nummer 92 Grattis Göran Sandahl .

 

 

 

Bankgironummer: 5586-1363


Betalperiod 2024

100kr/Lott och medlemsavgift 1500kr/år:


  31 Januari 

  31  Mars                + 500kr       

  30  Juni                 + 500kr

  31  Oktober         + 500kr

  31 DecemberÅrets vinnare, vecka för vecka:

V.01 nr.   39  Tomas M

V.15 nr.   27   Tomas M

V.29 nr

V.43 nr.

V.02 nr.   87  Runnman

V.16 nr.   23    Håta

V.30 nr  

V.44 nr. 

V.03 nr.   13  Anders G-son

V.17 nr.    88   Magnus

V.31 nr. 

V.45 nr. 

V.04 nr.   93  Ohlin

V.18 nr.    18    Håta

V.32 nr.  

V.46 nr. 

V.05 nr.   70  Ståke

V.19 nr.    92   Snigeln

V.33 nr. 

V.47 nr. 

V.06 nr.   01  Anders G-son

V.20 nr.  

V.34 nr.   

V.48 nr. 

V.07 nr.   47  Matsa

V.21 nr.   

V.35 nr.  

V.49 nr. 

V.08 nr.   81  Arvid

V.22 nr.  

V.36 nr.  

V.50 nr. 

V.09 nr.   89  Ola

V.23 nr.   

V.37 nr.   

V.51 nr.  

V.10 nr.    68  Sjöblom

V.24 nr.  

V.38 nr.   

V.52 nr.  

V.11 nr.     77  Ubbe

V.25 nr.   

V.39 nr. 

V.12 nr.    49  Snigeln

V.26 nr.   

V.40 nr.   


V.13 nr.    70  Ståke

V.27 nr.   

V.41 nr.   


V.14 nr.     21  Håta

V.28 nr.  

V.42 nr.