Lotteriet

Lotteriet 2024

Vecka 24  VINNARE Nummer 16 Grattis Lennart Gabrielsson .

 

 

 

Bankgironummer: 5586-1363


Betalperiod 2024

100kr/Lott och medlemsavgift 1500kr/år:


  31 Januari 

  31  Mars                + 500kr       

  30  Juni                 + 500kr

  31  Oktober         + 500kr

  31 DecemberÅrets vinnare, vecka för vecka:

V.01 nr.   39  Tomas M

V.15 nr.   27   Tomas M

V.29 nr

V.43 nr.

V.02 nr.   87  Runnman

V.16 nr.   23    Håta

V.30 nr  

V.44 nr. 

V.03 nr.   13  Anders G-son

V.17 nr.    88   Magnus

V.31 nr. 

V.45 nr. 

V.04 nr.   93  Ohlin

V.18 nr.    18    Håta

V.32 nr.  

V.46 nr. 

V.05 nr.   70  Ståke

V.19 nr.    92   Snigeln

V.33 nr. 

V.47 nr. 

V.06 nr.   01  Anders G-son

V.20 nr.    25   Palma

V.34 nr.   

V.48 nr. 

V.07 nr.   47  Matsa

V.21 nr.     10   Måsse

V.35 nr.  

V.49 nr. 

V.08 nr.   81  Arvid

V.22 nr.     93  Ohlin

V.36 nr.  

V.50 nr. 

V.09 nr.   89  Ola

V.23 nr.     98  Klasse

V.37 nr.   

V.51 nr.  

V.10 nr.    68  Sjöblom

V.24 nr.     16   Lelle G

V.38 nr.   

V.52 nr.  

V.11 nr.     77  Ubbe

V.25 nr.   

V.39 nr. 

V.12 nr.    49  Snigeln

V.26 nr.   

V.40 nr.   


V.13 nr.    70  Ståke

V.27 nr.   

V.41 nr.   


V.14 nr.     21  Håta

V.28 nr.  

V.42 nr.